Privacyverklaring

Privacy is zeer belangrijk. Daarom worden alle gegevens van onze klanten met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe we dat doen.

Groothandel Albatros b.v., gevestigd aan de Nobelstraat 10 te Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking en bewaring van de persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring weergegeven.

Identiteit

Onze bedrijfsgegevens zijn als volgt:

Groothandel Albatros b.v.
Nobelstraat 10
7903 BH Hoogeveen
T: 0528-320940
E: info@groothandelalbatros.nl
W: www.groothandelalbatros.nl
KVK: 04058420

Voor alle privacy gerelateerde vragen en overige vragen welke verband hebben met hieronder genoemde onderwerpen kunt u zich wenden tot mevrouw D. Kroesen.

 

Doeleinden en grondslagen

Uw gegevens worden vastgelegd voor de volgende doelen:

 • Om met onze klanten te kunnen samenwerken (bellen, mailen, afleveren goederen, etc.).
 • Wanneer de wet voorschrijft dat vastlegging noodzakelijk is.

Uw gegevens worden vastgelegd voor de volgende grondslagen:

 • Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst/samenwerking.
 • Gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Cookies

Groothandel Albatros maakt gebruik van technische en functionele cookies. Ook maken we gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Hierin wordt informatie opgeslagen over uw websitebezoek.

Technische en functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw voorkeuren worden onthouden of dat u ingelogd kan blijven terwijl u de website bezoekt.

Analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek en gebruik te meten. Ze verzamelen bijvoorbeeld informatie over het aantal bezoekers op de webshop, de duur van het bezoek, waar bezoekers vandaan komen en welke pagina’s populair zijn en welke minder. Zo kunnen we de website continu analyseren en verbeteren om de gebruikerservaring zo prettig mogelijk te maken.

Om inzichten te verkrijgen uit deze data gebruiken wij Google Analytics. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

Om Google Analytics privacy vriendelijk in te stellen hebben wij de volgende stappen uitgevoerd:

 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
 • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd (Anonymize IP).
 • Gegevens delen met Google is uitgezet.
 • Verkregen informatie door Google Analytics-cookies worden niet gedeeld met andere Google diensten.

Google Analytics plaatst de volgende cookies:

NaamBeschrijvingVervaltijd
_ga Wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden. 2 jaar
_gid Wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden. 24 uur
_gat Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen. 1 minuut

Uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, zullen wij nooit aan Google verstrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Groothandel Albatros neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De volgende bewaartermijnen hanteren we voor persoonsgegevens (wanneer u geen klant van Albatros bent geworden):

 • Personalia: 12 maanden
 • Adres: 12 maanden
 • Vragen/berichten: 12 maanden

Wanneer u wel klant bent (geworden), bewaren wij uw gegevens zolang het nodig is voor de samenwerking. Daarnaast bewaren we specifieke gegevens, omdat de wet ons daartoe verplicht heeft (Belastingdienst).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger van 18 jaar zijn, tenzij zij toestemming daarvoor hebben verkregen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij adviseren ouders dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens echter alleen aan derden, wanneer dat voor de samenwerking noodzakelijk is of door een wettelijke verplichting vereist wordt.

Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Inzage is altijd mogelijk. U kunt Albatros verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Uw gegevens mogen wij alleen verwijderen, indien deze niet meer relevant zijn.

Ook heeft u de mogelijkheid om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Albatros. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat u bij ons een verzoek in kunt dienen om uw persoonsgegevens, welke wij bewaren in een computerbestand, naar u of een andere gewenste organisatie te sturen. In deze gevallen kunt u uw verzoek mailen naar ons mailen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Wij verzoeken u vervolgens om uw pasfoto, MRZ (machine readable zone = strook met nummer onderaan een paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Uiterlijk binnen 4 weken reageren wij op uw verzoek.

Tevens wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging gegevens

Bescherming van uw gegevens nemen wij serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee hebt dat wij uw gegevens niet juist beveiligd hebben of u heeft aanwijzingen van misbruik, meldt u dat dan direct bij d.kroesen@groothandelalbatros.nl.

De volgende maatregelen heeft Groothandel Albatros genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Alle servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Uw gegevens wordt alleen via een beveiligde internetverbinding verstuurd (SSL). Dit is te zien in de adresbalk aan ‘https’ en het hangslotje.

Wijziging van het privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid zijn dynamische zaken, wat inhoudt dat deze aan verandering onderhevig kunnen zijn. Wij adviseren u dan ook om met regelmaat onze website te bezoeken om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Mochten er wijzigingen doorgevoerd worden die zeer ingrijpend zijn, dan zullen wij ervoor zorgdragen dat deze op een duidelijke manier toonbaar worden/zijn.