Social Return On Investment (SROI)

SROI betekent ‘Social Return On Investment’. Simpelweg betekent dit om een gedeelte van de werkzaamheden terug te stoppen in de maatschappij door sociale en maatschappelijke initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of aan langdurige werklozen. Ook hier levert Groothandel Albatros een bijdrage.

Zoals gezegd past het in onze filosofie en MVO-gedachte om deze mensen nieuwe kansen te bieden. Het ‘SROI-principe’ bevelen we dan ook van harte aan bij al onze partners in de keten.